Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Zainaugurowany w 2005 roku Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie jest jedynym tego typu wydarzeniem kulturalnym w województwie podlaskim. Festiwal na stałe wpisał się w panoramę wydarzeń kulturalnych Wasilkowa i województwa podlaskiego oraz zyskał należne sobie miejsce na mapie artystycznych ośrodków Polski i stał się miejscem przyciągającym wybitnych artystów z Polski jak również z krajów europejskich.

W 2009 roku, w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie i napływające zgłoszenia, szczególnie od zagranicznych artystów Festiwal zyskał rangę międzynarodowego.

Wielkim wyróżnieniem i nobilitacją jest fakt, iż Festiwal od początku uzyskuje patronat honorowy najważniejszych osobistości naszego regionu. Każda edycja Festiwalu odbywa się pod patronatem honorowym Metropolity Białostockiego, Wojewody Podlaskiego, Starosty Powiatu Białostockiego oraz Burmistrza Wasilkowa.

Festiwalowi nadano imię patrona – księdza Wacława Rabczyńskiego, który jest ważną postacią w historii miasta i tej części województwa podlaskiego. Mieszkańcy Wasilkowa pamiętają jego uzdolnienia artystyczne, zamiłowanie do muzyki, którą studiował przed wstąpieniem do Wyższego Seminarium Duchownego w Wilnie, malarstwa i architektury, co znalazło odzwierciedlenie w jego dokonaniach jako budowniczego m. in. Kościoła NMP Matki Miłosierdzia (w którym obecnie odbywają się festiwalowe koncerty), figur na cmentarzu oraz drogi krzyżowej w okolicach Sanktuarium MB Bolesnej „Święta Woda”.

Festiwalowym koncertom od samego początku towarzyszy wspaniała, licznie zgromadzona, wrażliwa i zasłuchana publiczność, która długimi owacjami nagradza wysiłki i zmagania koncertowe artystów.

Od pierwszej edycji głównym celem Festiwalu jest promowanie muzyki jako sztuki kształtującej wrażliwość lokalnej społeczności na piękno ukryte w muzyce klasycznej w wydaniu organowym i kameralnym a poprzez zapraszanych artystów promowanie regionu i walorów turystycznych województwa podlaskiego. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny, przez co festiwalowe koncerty stały się dostępne dla każdego. Koncerty cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców Wasilkowa oraz wielu przyjezdnych gości z okolicznych miejscowości. Na każdym koncercie jest ponad 200 słuchaczy a często dużo ponad tę liczbę. Otwartość i dostępność festiwalu daje wielu osobom i całym rodzinom możliwość bezpośredniego kontaktu i podziwiania na żywo występów artystów, których często mogli tylko widzieć i usłyszeć w mediach.

Na przestrzeni lat, w ocenach występujących artystów, Festiwal zyskał opinię perfekcyjnie zorganizowanego przez co wzrosło zainteresowanie wśród kolejnych polskich wykonawców a także wykonawców z zagranicy koncertujących w Polsce.

Na przełomie lat 2005 – 2022 w ramach 18 edycji Festiwalu odbyło się 80 wyjątkowych koncertów z udziałem ponad 200 wykonawców m.in. z Polski, Niemiec, Belgii, Litwy, Białorusi, Danii, Wysp Alandzkich, Rosji, Mołdawii, Ukrainy, Austrii, Japonii, Włoch, USA, Czech; w tym: 95 solistów, 5 chórów, 5 orkiestr i 20 zespołów kameralnych. Koncertów wysłuchało ponad 12 tysięcy słuchaczy.

MFMOiK w Wasilkowie to impreza muzyczna o bardzo wysokim poziomie artystycznym, dostępna dla wszystkich i dająca możliwość oderwania się od szarej codzienności życia i obcowania z ulotną materią dźwięków ukrytych w muzyce prezentowanej przez najwyższej klasy artystów scen międzynarodowych.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie jako lokalna artystyczna marka i wyjątkowy produkt muzyczny jest doskonałą formą promocji regionu i walorów turystycznych województwa podlaskiego, miasta Wasilków oraz Gminy Wasilków w Polsce i w Europie.

Serdecznie zapraszam na festiwalowe koncerty i życzę Państwu wspaniałych wrażeń muzycznych!

Dariusz Hajdukiewicz
pomysłodawca i dyrektor artystyczny
MFMOiK im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie