Zajęcia artystyczne dla młodzieży

Zapraszamy na zajęcia artystyczne dla młodzieży w wieku od 10 roku życia

Podczas spotkań poznajemy i doskonalimy różne techniki plastyczne w tym rysunek, malarstwo, techniki dekoracyjne.

Młodzież uczęszczająca na zajęcia ma możliwość rozwoju artystycznych zainteresowań i talentów. Sztuki plastyczne pomagają wyzwolić wewnętrzne emocje i pobudzają fantazję.

Proces twórczy wspomaga poczucie kreowania własnej rzeczywistości, uwrażliwia na piękno.   

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana instruktorka Monika Michalczuk, która z pasją dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Uczęszczając na zajęcia nie musisz martwić się o materiały. My zapewniamy przestrzeń do kreatywnej działalności.

Kiedy i gdzie ? 

Zajęcia odbywają odbywają się cyklicznie w środy o godzinie 17:00 

w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie przy ul. Żurawiej 13

 

Koszt udziału w zajęciach 10 zł od osoby.  Na każde zajęcia obowiązują oddzielne zapisy. formularz zapisy jest udostępniany 5 dni przed warsztatami.