Projekty

MOAK w Wasilkowie jest instytucją działającą na rzecz kultury, sztuki oraz edukacji artystycznej mieszkańców miasta i okolic. Celem ośrodka jest propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form sztuki i kultury poprzez organizowanie licznych imprez i wydarzeń kulturalnych, a także prowadzenie warsztatów i szkoleń dla mieszkańców.

W związku z powyższym, Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie stale pracuje nad pozyskiwaniem dodatkowych funduszy, które mogłyby wesprzeć rozwój kulturalny miasta i okolic, a także wpłynąć na zwiększenie jakości i ilości wydarzeń kulturalnych. Prowadzimy również działania skierowane na rozwijaniu naszej kadry, w celu zapewnienia jak najlepszej jakości organizowanych przez nas imprez i wydarzeń.