FAQ – najczęściej zadawane pytania

Celem konkursu jest wybór inicjatyw kulturalnych skierowanych do mieszkańców gminy Wasilków. W ramach inicjatyw możliwe jest zorganizowanie np. warsztatów kreatywnych, warsztatów artystycznych czy zajęć manualnych. Szczególnie docenione zostaną działania:

a) skierowane i angażujące młodzież z naszej gminy

b) skierowane i angażujące osoby niepełnosprawne z naszej gminy

c) polegające na zaplanowaniu oraz zagospodarowaniu terenu wokół nowej siedziby MOAK-u

d) mające na celu zachowanie od zapomnienia lokalnej tradycji, zwyczajów i historii.

Na Wasze pomysły czekamy do 22 czerwca, aby ułatwić Wam pracę przy napisaniu wniosku na inicjatywy zamieszczamy kilka najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami, które powinny rozwiać Twoje wątpliwości:

1. Czy odbiorcami działań powinny być tylko grupy, które zostały wskazane we wnioskach diagnozy – młodzież czy osoby z niepełnosprawnością?

Nie. Odbiorcami Waszych inicjatyw mogą być dowolne grupy osób. Młodzież i osoby z niepełnosprawnością są grupami, które byśmy chcieli zaktywizować w działaniach kulturalnych. Za uwzględnienie tych grup komisja przyzna dodatkowe punkty przy ocenie wniosku.

2. Czy należy mieć finansowy wkład własny?

Nie. Nie jest wymagany wkład własny. Wszystkie koszty wybranych inicjatyw zostaną pokryte ze środków Narodowego Centrum Kultury, które pozyskał MOAK.

3. Czy można złożyć kilka wniosków na inicjatywy?

Nie. Każdy może złożyć tylko jeden wniosek.

4. Czy można złożyć wniosek będąc osoba niepełnoletnią?

Tak. Zapraszamy wszystkich do zgłaszania swoich pomysłów, także osoby niepełnoletnie. Prosimy o znalezienie pełnoletniego „opiekuna” projektu, który podpisze z MOAK-iem porozumienie o współpracy. Jeśli nie ma w Twoim otoczeniu takiej osoby – opiekunem Waszego projektu będzie pracownik MOAK.

5. Chcielibyśmy zorganizować warsztaty stolarskie. Czy w kosztach możemy uwzględnić zakup narzędzi stolarskich?

Niestety nie. W ramach inicjatyw nie można dokonywać zakupu środków trwałych – takich, które pozostaną nieużyte po zakończeniu realizacji działań. Niezbędne narzędzia można wypożyczyć – jest to koszt kwalifikowany.

6. Czy w ramach inicjatywy można zorganizować wycieczkę?

Tak. Wycieczka musi mieć wymiar kulturalny, i najlepiej aby była jednym z działań w ramach inicjatywy.

7. Czy w kosztorysie można uwzględnić zakup poczęstunku dla uczestników?

Tak.

8. Chcemy zorganizować działania dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców. Czy można uwzględnić koszt specjalistycznych opiekunów, którzy będą pracowali z grupą pod nieobecność rodziców?

Tak, koszt opiekuna jest kosztem kwalifikowanym.

9. Jak powinna wyglądać prezentacja projektu na spotkaniu z komisją ekspertów?

Po zakończeniu przyjmowania wniosków odbędzie się spotkanie autorów inicjatyw z komisją ekspertów. Prosimy autorów o przygotowanie krótkiej prezentacji swojego pomysłu. Nie musi mieć ona jednak formy prezentacji komputerowej, może to być opowiedzenie ustne. Zależy nam, aby autorzy poznali się wzajemnie, posłuchali swoich pomysłów aby oddać głos na najciekawszy pomysł. Nie głosujemy na własny pomysł. Spotkanie odbędzie się 24.06.2021 o godz. 18.00 w nowej siedzibie MOAKu.

10. Czy po wyborze naszej inicjatywy podpisana zostanie z nami umowa?

Tak. Z autorami wybranych inicjatyw podpisane zostanie porozumienie/umowa, która będzie definiowała sposób pracy i wydatkowania środków w ramach Waszej inicjatywy.