Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Wasilków

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie (MOAK) już po raz drugi bierze udział w programie Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021”. W 2016 roku w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016” powstał dokument „Odkryj się – inicjatywy lokalne” – diagnoza potencjału i zasobów w zakresie kultury w gminie Wasilków”. MOAK wraz z Fundacją Soclab pracował nad ankietą do mieszkańców, opracowywał główne założenia diagnozy, organizowane były spotkania z mieszkańcami i wysłuchanie ich głosu w zakresie potrzeb kulturalnych. Na podstawie zebranych danych, analizy działalności MOAK, kontaktów z mieszkańcami powstały rekomendacje, których realizacja miała służyć lepszej organizacji oferty kulturalnej oraz poprawić jej jakość w Gminie Wasilków. W trakcie naszej pracy dostrzegliśmy, że poprzednia diagnoza pomimo określonych w niej kierunkach i założeniach, nie była podstawą do określania kierunków działalności Ośrodka.

W drugiej odsłonie projektu w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021” pod tytułem ”Nowy start w kulturę” zespół Miejskiego Ośrodka Kultury w Wasilkowie podszedł inaczej do kwestii przygotowania diagnozy potrzeb kulturalnych i potencjału kulturotwórczego mieszkańców gminy Wasilków. Od początku wiedzieliśmy, że potrzeby i oczekiwania mieszkańców Gminy Wasilków są duże oraz na przestrzeni lat nie były wysłuchane z uwagą. Jeszcze większy jest potencjał do działań oddolnych naszych mieszkańców. W drugiej odsłonie projektu chcieliśmy się zmierzyć z opiniami odnośnie funkcjonowania MOAK-u po kilkunastu latach bycia bardzo daleko od mieszkańców i odbiorców kultury Gminy Wasilków. Zdecydowaliśmy się, jako zespół Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie, zrealizować diagnozę samodzielnie, abyśmy mogli wysłuchać każdego głosu w dyskusji o kulturze w naszej Gminie. Chcemy zmienić postrzeganie MOAK-u jako instytucji o strukturach formalnych, zamkniętych na sugestie mieszkańców, na dom kultury, który słucha z uwagą i wciela w życie pomysły mieszkańców. Nie przeszkadza, a wspiera inicjatywy oddolne.

Dziś prezentujemy Wam, drodzy mieszkańcy „Diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Wasilków.” To właśnie Wy, określiliście te potrzeby a my na ich podstawie będziemy planować pracę naszego Ośrodka, tak aby nasze działania były na nie odpowiedzią.

W poniedziałek 7 czerwca ogłosimy na naszych stronach konkurs
„Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021”, w ramach którego będziecie mieli możliwość uzyskać dofinansowanie na realizację Waszych pomysłów.

Zachęcamy gorąco do zapoznania się z diagnozą oraz udziału w konkursie!

Diagnoza dostępna jest pod tym linkiem:
https://bit.ly/2TIwmoA