EtnoPolska 2021

Do 308 beneficjentów z całej Polski w tym do Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie trafią środki na popularyzację folkloru w ramach programu EtnoPolska 2021.

Do tegorocznej edycji programu wpłynęło 1846 wniosków (o ok. 50% więcej niż rok wcześniej)! Wyłoniono 308 beneficjentów, którzy na realizację zgłoszonych przedsięwzięć otrzymają łączne dofinansowanie w wysokości 10 000 000 złotych.

Miejskiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Wasilkowie przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 14 tysięcy złotych na realizację projektu pn. „Tradycyjne smaki Gminy Wasilków”. Jest to kolejny projekt, po „Nowym starcie w kulturę” w ramach Programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021, na który MOAK pozyskał dofinansowanie w tym roku.

Projekt „Tradycyjne smaki Gminy Wasilków” zakłada realizację międzypokoleniowych warsztatów kuchni tradycyjnej, w ramach których nagrane zostaną filmy kulinarne prezentujące tradycyjne przepisy związane z naszą gminą. Filmy instruktażowe z wykonaniem tradycyjnego przepisu „krok po kroku” publikowane będą raz w tygodniu na stronie www oraz na portalach społecznościowych.

Projekt zakłada również wydanie książki kucharskiej prezentującej lokalne przepisy kulinarne oraz przeprowadzenie cyklu konkursów kulinarnych dla młodego pokolenia mieszkańców Gminy Wasilków jako element inspirowania się elementami kultury tradycyjnej poprzez wymyślenie i stworzenie przepisu zainspirowanego tradycyjną potrawą.