Uroczystości

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie to instytucja, która od lat aktywnie włącza się w organizację i obchody uroczystości lokalnych i państwowych. Staramy się uczestniczyć życiu społecznym miasta i gminy Wasilków.

W ciągu roku włączamy się w organizację obchodów Konstytucji 3 Maja, Święta Wojska Polskiego, Święta Niepodległości 11 listopada, rocznicy zbrodni katyńskiej, rocznicy zestrzelenia lotników nad Wasilkowem, wspomnienie o ks. Rabczyńskim czy też wywózki ludności żydowskiej do obozów zagłady.

Zależy nam, aby Wasilków był przestrzenią, gdzie kultura i historia spotykają się w jednym miejscu, tworząc niepowtarzalną atmosferę i dając szansę na integrację i wspólne przeżywanie ważnych wydarzeń.