Dom Kultury+ 2023 – Partnerstwo Lokalne

Kamień wrzucony do wody sprawia, że na jej lustrze tworzą się kręgi rozchodzące się coraz dalej i dalej. Nazywa się to falą kulistą.

Zadanie „Kręgi kultury” ma na celu stworzenie wasilkowskiej sieci osób aktywnych w obszarze kultury, które wzajemnie będą mogły podejmować współpracę i się informować się o wydarzeniach, wypracowanie dobrego sposobu ich komunikacji między sobą oraz ośrodkiem kultury oraz stworzenie wizji współpracy w przyszłości.

W ramach działania planowane są spotkania, warsztaty, wypracowanie dobrych praktyk współpracy oraz sieci kontaktów osób i instytucji. W ramach programu ma powstać również działanie lokalne. Działania potrwają od marca do października 2023 roku.

Program DOM KULTUIRY PLUS PARTNERSTWO LOKALNE polega na realizacji kompleksowych działań i obejmuje powołanie zespołu zadaniowego oraz zawiązanie partnerstwa lokalnego; przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu pracy ze społecznością lokalną i współpracy partnerskiej w obszarze kultury; wypracowanie pomysłu i realizację projektu o charakterze procesowym w oparciu o wnioski z diagnozy; ewaluację zadania i opracowanie planu kontynuacji współpracy

Koszt projektu to 33000 złotych, z czego dotacja Narodowego Centrum Kultury wynosi 30500 złotych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultura i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Partnerstwo Lokalne”