Dom Kultury+ 2023 – Partnerstwo Lokalne

Kamień wrzucony do wody sprawia, że na jej lustrze tworzą się kręgi rozchodzące się coraz dalej i dalej. Nazywa się to falą kulistą.

Zadanie „Kręgi kultury” ma na celu stworzenie wasilkowskiej sieci osób aktywnych w obszarze kultury, które wzajemnie będą mogły podejmować współpracę i się informować się o wydarzeniach, wypracowanie dobrego sposobu ich komunikacji między sobą oraz ośrodkiem kultury oraz stworzenie wizji współpracy w przyszłości.

W ramach działania planowane są spotkania, warsztaty, wypracowanie dobrych praktyk współpracy oraz sieci kontaktów osób i instytucji. W ramach programu ma powstać również działanie lokalne. Działania potrwają od marca do października 2023 roku.

Program DOM KULTUIRY PLUS PARTNERSTWO LOKALNE polega na realizacji kompleksowych działań i obejmuje powołanie zespołu zadaniowego oraz zawiązanie partnerstwa lokalnego; przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu pracy ze społecznością lokalną i współpracy partnerskiej w obszarze kultury; wypracowanie pomysłu i realizację projektu o charakterze procesowym w oparciu o wnioski z diagnozy; ewaluację zadania i opracowanie planu kontynuacji współpracy

Koszt projektu to 33000 złotych, z czego dotacja Narodowego Centrum Kultury wynosi 30500 złotych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultura i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Partnerstwo Lokalne”

W ramach działania powstało Partnerstwo Lokalne, które zrealizowało projekt pn. „Międzypokoleniowe Kontrreformacje Słowo -Obraz”. Za nim do tego doszło odbył się szereg warsztatów i spotkań. Powstała „Deklaracja Wasilkowska Kultura Otwarta”. W ramach działania partnerstwa odbył się szereg wydarzeń między innymi: warsztaty komiksu, podcastu, komunikacji, teatralne, literackie, które zostały zwieńczone wystawą plenerową. W wyniku działań powstał dokument, który ma ułatwić współpracę podmiotom zajmującym się animacją kultury.

Na samym początku odbyło się spotkanie zespołu projektowego, podczas którego warsztatowo rozmawialiśmy o komunikacji, potencjałach i potrzebach. W skład zespołu wchodzili lokalni działacze, realizatorzy inicjatyw lokalnych oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury. Rezultatem spotkania było określenie grup adstratów projektu oraz osób i instytucji mogących tworzyć efektowne partnerstwo. Była to też dobra okazja do lepszego poznania się i pogłębienia relacji pomiędzy osobami działającymi w obszarze kultury.

W środę 31 maja 2023 roku odbyło się spotkanie Partnerstwa. W jego trakcie partnerzy mieli okazję lepiej się poznać, wymienić się wstępnymi spostrzeżeniami i porównać swoje oczekiwania dotyczące projektu – otwierając pole do dyskusji i odnajdując wspólny grunt.  Ważnym aspektem było również ustalenie wstępnego terminarza oraz charakteru następnych spotkań, Partnerstwo wciąż jest otwarte i można do niego dołączać w każdym momencie.

W dniach 5-6 lipca 2023 roku gościliśmy w naszym ośrodku Jacka Gralczyka, eksperta w zakresie zarządzania animacją kulturalną i społeczną, animatora-praktyka z wieloletnim  doświadczeniem. Przeprowadził on szkolenie Partnerstwa. W dwudniowym spotkaniu edukacyjnym wzięli udział przedstawiciele miejscowych organizacji m.in. Biblioteki Publiczna w Wasilkowie, Klubu Seniora, 3. Wasilkowskiej Drużyny Harcerzy, Klubu Mam, a także Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury. Pierwszego dnia uczestnicy rozmawiali o idei partnerstwa – jego zaletach, wadach oraz zagrożeniach. Drugiego dnia powstał pomysł wspólnego zorganizowania wydarzenia, nad którym trwają prace.

Rozmowy toczyły się wokół kwestii wspólnych działań na rzecz rozwoju edukacyjno-artystycznego gminy Wasilków. Wszystkie podmioty wyraziły chęć stworzenia sieci osób zainteresowanych kulturą, mających dbać o aktywność mieszkańców. W związku z tym na drodze warsztatu wypracowany został pomysł projektu procesowego, który chcemy razem zrealizować. Powstała także Deklaracja Wasilkowska o dostępnej kulturze, gdzie lokalni działacze zobowiązali się współpracować ze sobą nie tylko w tym jednym przypadku, ale również przy przyszłych wydarzeniach. Intencją jej było możliwość lepszego dopasowania oferty instytucji do różnych potrzeb lokalnej społeczności, zapraszając tym samym każdego mieszkańca gminy do udziału w tworzeniu kultury. Zadanie „Kręgi kultury” ma na celu stworzenie wasilkowskiej sieci osób aktywnych w obszarze kultury, które wzajemnie będą mogły podejmować współpracę i się informować się o wydarzeniach, wypracowanie dobrego sposobu ich komunikacji między sobą oraz ośrodkiem kultury oraz stworzenie wizji współpracy w przyszłości.

W poniedziałek 17 lipca 2023 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie zebrały się lokalne organizacje, m.in. Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Klub Seniora, 3. Wasilkowska Drużyna Harcerzy, chcące działać na rzecz rozwoju kultury gminy Wasilków. W czasie spotkania została podpisana Deklaracja Wasilkowska, której tekst opracowano w ramach szkolenia z programu Dom Kultury+. Działacze i działaczki zobowiązali się współpracować ze sobą przy organizowaniu wydarzeń kulturalnych. Pozwoli to na lepsze dopasowanie oferty instytucji do różnych potrzeb lokalnej społeczności, zapraszając tym samym wszystkich mieszkańców gminy do udziału w tworzeniu kultury. Trwają już prace nad pierwszym wspólnym projektem. Ich efekty mieszkańcy Wasilkowa będą mogli zobaczyć we wrześniu tego roku.

Deklaracja Wasilkowska jest otwarta i opiera się na zasadzie dobrowolnego partnerstwa. Może więc przystąpić do niej każda lokalna organizacja oraz każdy mieszkaniec gminy chcący włączyć się w budowanie wspólnoty kulturowej.

Międzypokoleniowe konfrontacje – słowo-obraz” to interdyscyplinarne wydarzenie mające na celu integracje seniorów i młodzieży. Wszystkie działania odbywały się w oparciu o słowo – neologizmy, regionalizmy oraz neologizmy. W ramach działania odbyły się warsztaty komiksu, międzypokoleniowe warsztaty teatralne, warsztaty tworzenia podcastów, warsztaty literackie oraz wystawa prac opartych o regionalizmy i neologizmy przygotowana przez młodzież z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu.

Warsztaty literackie

W czwartek 5 października oraz wtorek 12 listopada 2023 roku w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie odbyły się warsztaty pisarskie. Prowadziła je Malika Tomkiel – wydawczyni, poetka oraz instruktorka jogi. Jej teksty publikowano m.in. w magazynach „Slow”, „DUMA”, „EPEA”, „Zwierciadło”, „noizz.pl”, „Vege”, „Freshmag”, „portalyogi.pl”.

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki rozmawiali o tym kim są, swoich inspiracjach i doświadczeniach. Nie zabrakło też rozmów o stronie technicznej wydawania książek (współpraca z wydawnictwami, liczbie osób pracujących przy powstaniu książki, czasu oczekiwania na recenzję). Zebrani mogli też wysłuchać fragmentów przygotowywanych książek przez osoby biorące udział w warsztatach. Prowadząca Malika Tomkiel czytała również swoje wiersze.

Podczas kolejnych warsztatów uczestnicy i uczestniczki poznawali tajniki tworzenia bohatera literackiego. Była mowa o klasycznym budowaniu postaci literackich oraz punktach, które muszą się wydarzyć w ich życiu. Ponadto uczestniczki poznały zabiegi, które pozwalają wzbogacić tworzoną postać literacką. Była też mowa o podobieństwach pracy nad książką i tworzeniu scenariuszy filmowych. Podczas warsztatów pojawiały się wątki związane z językiem regionalnym.

Warsztaty komiksowe słowo – obraz

W Wasilkowie Bibliotece odbyły się warsztaty komiksowe. Poprowadził je znany ilustrator, rysownik, malarz, karykaturzysta – Szymon Teluk. Aby stworzyć dobry komiks niezbędna jest podstawowa wiedza z zakresu elementów składowych, środków wyrazu oraz zasady ich stosowania w historyjkach obrazkowych. Stany psychofizyczne bohaterów, niuanse kinetyczne czy „dymki” charakterystyczne dla tego rodzaju literatury okazały się niezwykle ważne w tworzeniu całości. Tematem przewodnim warsztatów były regionalizmy, które bibliotekarze zebrali od naszych czytelników i seniorów z Wasilkowa. Na pracach uczestników nie zabrakło ołatków, batatejki czy bułki chleba. Eksploatacja komiksów jest dość nietypowa. Zostały one nadrukowane na koszulki, które zostały wręczone uczestnikom i mieszkańcom Wasilkowa.

Słowo – obraz – konfrontacje w teatrze

Dnia 8 listopada 2023 roku seniorzy z Wasilkowa wspólnie z harcerzami wzięli udział w wyjeździe do teatru. Grupa udała się do Supraśla żeby zobaczyć spektakl „Matecznik” przygotowany przez Teatr Łątek Supraśl. Po spektaklu odbyły się międzypokoleniowe warsztaty teatralne na temat słów. Podczas nich uczestnicy i uczestniczki poznali słowa nowe, jak również te używane przed latami. Warsztaty prowadziła Milka Wyszkowska – animatorka, aktorka, pedagażka, trenerka dramy.

„Matecznik” to historia oparta na fotografiach Wiktora Wołkowa oraz tekstach Edwarda Redlińskiego. Przedstawione są tam obrazy Podlasia z lat 80, świata którego już dziś nie można spotkać. Spektakl w reżyserii Krzysztofa Zemły premierę miał w 2021 roku. Cały czas cieszy się dużym zainteresowaniem i jest zapraszany na Festiwale.

Warsztaty podcastowe

W dniach 8 i 13 listopada odbyły się warsztaty tworzenia podcastów dzieci i młodzież poznała i opracowała listę regionalizmów. Następnie poznawała tajniki pracy przy tworzeniu podcastów (tworzenie scenariuszy, poznanie narzędzi do montażu, sprzętu, platform do zamieszczania materiałów). Na warsztatach pojawiły się również regionalizmy.

Wystawa plenerowa – Słowo – Obraz

Wystawa „Międzypokoleniowe konfrontacje słowo-obraz” jest zwieńczeniem wszystkich działań. W oparciu słowa zebrane podczas wszystkich warsztatów (regionalizmy i neologizmy) młodzież z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu pod okiem artystki Beaty Wilczyńskiej przygotowała prace (obrazy i rysunki). Są to graficzne przedstawienia 12 słów (neologizmów, archaizmów, regionalizmów). Wystawa wisi w różnych miejscach Wasilkowa.

Prace, które posłużyły do wydrukowania wystawy.

Podczas spotkań Partnerstwo wypracowało Dobre Praktyki Współpracy. Jest to zbiór wskazówek i informacji, które mają pomóc wszystkim tym, którzy chcą w przyszłości nawiązać współpracę z którymś z partnerów.