Wartości Architektoniczno-Kulturowe Gminy Wasilków – relacja z wernisażu

W środę 13 marca 2024 roku w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie odbyła się wystawa ”Dokumentacja wartości architektoniczno-kulturowych Gminy Wasilków” zorganizowana przez Politechnikę Białostocką oraz Urząd Miejski w Wasilkowie. Podczas niej studenci trzeciego roku architektury mieli okazję zaprezentować efekty swoich badań, które przeprowadzili jesienią ubiegłego roku.

Prace zostały przygotowane w jednej z trzech tematyk: Duch Miejsca, Inwentaryzacja architektoniczno–etnograficzna oraz zagospodarowanie terenu.

Kategoria Duch Miejsca skupiała się na artystycznym przedstawieniu wartości kulturowych gminy, a Inwentaryzacja polegała na zaprojektowaniu inwentaryzacyjnym budynków o szczególnym znaczeniu etnograficznym. Trzecia kategoria była kategorią konkursową, która została oceniona przez architektów z naszej gminy oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, a przewodniczącym komisji był Piotr Kruszewski, kierownik wydziału BGGN (Budownictwa, Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami). Studenci mogli wybrać obszar tzw. starorzecza (pomiędzy ul. Kościelną a ul. Błękitną) lub okolicę stawów znajdujących się przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie, a następnie mieli stworzyć koncepcję zagospodarowania wybranego terenu. Trzy najlepsze zespoły otrzymały nagrody rzeczowe.

Wszystkie prace budzą podziw ze względu na zaangażowanie i kreatywność w nich zawarte. Studenci pracowali pod kierunkiem dr inż. arch. Magdaleny Sulimy oraz dr. hab. inż. arch. Jarosława Szewczyka. Na wydarzeniu gościliśmy przedstawicieli Urzędu Miejskiego oraz Rady Miejskiej w Wasilkowie, dziekana Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej dr hab. Tatianę Misijuk oraz Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dr. inż. Adama Musiuka.

Wystawy „Duch Miejsca” oraz „Inwentaryzacja architektoniczno–etnograficzna Gminy Wasilków” do 8 kwietnia 2024 roku w godzinach pracy Ośrodka Kultury.

fot. Sebastian Mackiewicz