Klub Seniora

Wasilkowski Klub Seniora powstał w 1997 roku i jest grupą nieformalną skupiającą aktywnych emerytów i seniorów. Od momentu powstania klubu, na przestrzeni lat, funkcję przewodniczącej klubu pełniły różne osoby. W 2009 roku przewodniczącą została Cecylia Poczobut, a od 2013 roku funkcję tę pełni pani Krystyna Sakowicz.

Członkowie klubu aktywnie uczestniczą w imprezach kulturalnych. Klub organizuje wycieczki, pikniki, wieczorki taneczne, aby umilić sobie czas oraz spędzić go w gronie przyjaciół. Dzięki temu spotkaniom seniorzy nie tylko mają okazję do wypoczynku, ale również mogą cieszyć się wzajemną integracją i wymianą doświadczeń.

W 2015 roku Wasilkowski Klub Seniora połączył się z Uniwersytetem III Wieku, dzięki czemu członkowie klubu zyskali jeszcze więcej możliwości rozwoju i nauki. Teraz seniorzy mają dostęp do szeregu zajęć i wykładów, które pozwalają im na kontynuowanie swojej edukacji oraz rozwijanie swoich zainteresowań.

Dodatkowo co dwa tygodnie w czwartki w godz. 16:00-18:00 odbywają się spotkania Klubu Seniora i Uniwersytetu III Wieku w naszym Ośrodku, gdzie omawiane są bieżące sprawy i planowane kolejne wydarzenia.

Działalność wasilkowskiego Klubu Seniora  jest bardzo ważna dla lokalnej społeczności, ponieważ pozwala na integrację i aktywne spędzanie czasu wolnego przez osoby starsze.

Klub stał się symbolem tego, że emerytura nie musi oznaczać wykluczenia z życia społecznego i kulturalnego.

Dołącz do wasilkowskiego Klubu Seniora kontaktując się z Prezes p. Krystyną Sakowicz

pod nr tel.: 513-029-106