Projektowanie usług kulturalnych z myślą o odbiorcy i partnerstwa międzysektorowe

We wtorek, 26 marca 2024 roku osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury w Gminie Wasilków oraz z innych miejsc województwa podlaskiego wzięły udział w warsztacie „Projektowanie usług kulturalnych z myślą o odbiorcy i partnerstwa międzysektorowe”. Jest to pierwszy z warsztatów, które odbędą się w ramach projektu „AkTYwny KreaTYwny – pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej”.

Na osoby biorące udział w projekcie czekają jeszcze warsztaty: „Zamknięty obieg kreatywności – jak projektować działania w sektorze kultury w zgodzie w zasadami zrównoważonego rozwoju?”, „Nowe oblicze promocji kultury – wykorzystanie nowoczesnych (VR, AR) technologii”, „Od koncepcji do działania. Podstawy finansowania działań kulturalno-kreatywnych”. 

Podczas spotkań uczestnicy pracują metodą warsztatową, która pozwala na praktyczne zastosowanie poznanych narzędzi i metod w codziennej pracy. Dodatkowo, w uzupełnieniu do zajęć realizowanych w czasie rzeczywistym, część materiałów jest udostępnione w formie e-learningowej.

Projekt „AkTYwny KreaTYwny – pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej”, jest finansowany ze środków Norweskich Mechanizmów Finansowych w programie Kultura