AkTYwny KreaTYwny – cykl warsztatów dla animatorów kultury

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie został jednym z partnerów w projekcie „AkTYwny KreaTYwny – pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej”. W ramach jego osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury (z instytucji oraz działający niezależnie) mogą wziąć udział w cyklu warsztatów (stacjonarnych i online), które odbędą się w marcu i w kwietniu. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie szkoleniowym przygotowanym na potrzebny instytucji sektora kultury w ramach projektu „AkTYwny KreaTYwny – pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej”, finansowanego ze środków Norweskich Mechanizmów Finansowych w programie Kultura.

Biblioteki i lokalne instytucje są często pierwszym punktem kontaktowych dla młodych ludzi i talentów, którzy próbują swoich sił w sektorze kreatywnym. Przez organizację wydarzeń, warsztatów i różnorodnych spotkań macie Państwo znaczący wpływ na kształtowanie i rozwijanie lokalnej działalności kreatywnej. Głównym celem hybrydowego cyklu szkoleniowego jest wsparcie kompetencji pozwalające na jeszcze lepszą realizację tych zadań. Cele szczegółowe proponowanego cyklu szkoleniowego to:

 Wprowadzenie do metodologii design thinking i user experience na potrzeby instytucji kultury

 Zdobycie wiedzy na temat wykorzystania nowoczesnych technologii (VR, AI) w promocji kultury

 Rozwinięcie umiejętności budowy lokalnych ekosystemów i poszukiwania synergii między sektorem kultury a biznesem

 Wzmocnienie kompetencji w zakresie promocji wydarzeń i inicjatyw kulturalnych

 Zwiększenie świadomości na temat dostępności i inkluzji w kulturze

 Rozbudzenie świadomości roli kultury w budowaniu postaw, wartości i wsparciu społecznej zmiany

 Zdobycie wiedzy praktycznej z zakresu produkcji multimediów w domowym studio

 Rozbudzenie świadomości na temat roli instytucji kultury i sektora kreatywnego we wsparciu zrównoważonego rozwoju a także poszukiwania zrównoważonych, cyrkularnych modeli biznesowych przedsiębiorczości kulturalnej, wspierających realizację celów klimatycznych

W trakcie spotkań, zarówno tych stacjonarnych jak i online, pracować będziemy przede wszystkim metodą warsztatową, która pozwoli uczestnikom na praktyczne zastosowanie poznanych narzędzi i metod w codziennej pracy. Dodatkowo, w uzupełnieniu do zajęć realizowanych w czasie rzeczywistym, część materiałów zostanie udostępnione w formie e-learningowej na platformie Moodle.

Harmonogram:

  • 26 marca 2024Projektowanie usług kulturalnych z myślą o odbiorcy i partnerstwa międzysektorowe  8:30-16:30 Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie (ul. Żurawia 13).
  • Między 8 a 12 kwietnia 2024 Zamknięty obieg kreatywności – jak projektować działania w sektorze kultury w zgodzie w zasadami zrównoważonego rozwoju? – warsztat online
  • 17 kwietnia 2024 Nowe oblicze promocji kultury – wykorzystanie nowoczesnych (VR, AR) technologii – warsztat online
  • 24 kwietnia 2024 Od koncepcji do działania. Podstawy finansowania działań kulturalno-kreatywnych.  8:30-16:30 Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie (ul. Żurawia 13).

Osoby chcące wziąć udział w projekcie powinny się zapisać przez formularz dostępny tutaj.

O zakwalifikowaniu się do programu szkoleniowego decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania zostanie utworzona nowa grupa i dodatkowe terminy szkoleń, o czym poinformujemy w osobnej wiadomości w dniu 22 marca 2024.

Prowadzący i autorzy materiałów:

Natalia Saniewska-Fiuk to specjalistka od kultury z multidyscyplinarnym wykształceniem obejmującym historię sztuki, psychologię międzykulturową, socjologię oraz komunikację społeczną, uzupełnione o podyplomowe studia z dyplomacji kulturalnej. Posiada doświadczenie w pracy przy licznych wydarzeniach kulturalnych we Wrocławiu, w tym teatrze, koncertach i wystawach. W pracy dla stowarzyszenia kulturalnego d’Orfeu w Portugalii Natalia zajmowała się produkcją koncertów, wydarzeń muzycznych oraz przedstawień teatralnych. Zaangażowana w realizację polsko-portugalskich inicjatyw kulturalnych, m.in. wystaw architektonicznych, promowała dostęp do kultury dla osób wykluczonych i współpracowała przy organizacji festiwali jazzowych. Wykorzystując swoje umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, Natalia efektywnie współpracuje z artystami i odgrywa kluczową rolę w promowaniu polskiej kultury za granicą. Ma bogate doświadczenie w przygotowywaniu wniosków i pozyskiwaniu funduszy na działania kulturalne.

Dr Rafał Hanzl to doświadczony naukowiec z doktoratem w dziedzinie sztuki filmowej, ale także praktyk specjalizujący się w animacji i efektach specjalnych. Jego kompetencje w dziedzinie VFX, modelowania 3D i mediów interaktywnych są potwierdzone przez sukcesy w prowadzeniu i przyczynianiu się do szeregu innowacyjnych produkcji i wystaw, zarówno w Norwegii, jak i na arenie międzynarodowej. Posiadając solidne wykształcenie akademickie i bogate doświadczenie praktyczne, Rafał ustanowił się jako wiodąca postać na przecięciu sztuki i technologii.

Małgorzata Karolina Rudnicka jest ekspertką w zakresie rozwoju regionalnego i gospodarki o obiegu zamkniętym o ponad 20 letnim doświadczeniu, z silnymi kompetencjami w partycypacyjnym tworzeniu strategii i zarządzaniu innowacjami. Magister socjologii, ukończyła studia podyplomowe z zakresu facylitacji i ewaluacji, a także design thinking. Na co dzień, jako Senior Advisor w International Development Norway realizuje projekty międzynarodowe, w których sektor publiczny (współ)pracuje z prywatnym na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Rita Anson to hiszpańska-norweska ekspertka z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu projektami o zasięgu międzynarodowym, z głębokim zrozumieniem potrzeb ekosystemu innowacji a także sektora kreatywnego. Na co dzień menadżerka Oslo International Hub skutecznie wspiera rozwój umiejętności przedsiębiorczych, budowanie sieci i współpracy międzykulturowej. Jej praca ma bezpośredni wpływ na rozwój talentów i umiejętności młodych przedsiębiorców, zwłaszcza tych o emigranckim pochodzeniu. Realizowała projekty zakresie ułatwiania i koordynowania działania operatorów kultury, w zakresie sposobów przyciągania publiczności, komunikacji międzykulturowej oraz sposobów zwiększania ich potencjału związanego z przedsiębiorczością kulturalną.

Katarzyna A. Kazimierczuk, od prawie 20 lat związana z Norwegią, obecnie Dyrektor Operacyjna International Development Norway, gdzie od 2010 zaangażowana była w realizację ponad 50 projektów międzynarodowych, finansowanych w ramach norweskich mechanizmów finansowych z zakresu przedsiębiorczością, zielonych innowacjami, ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju. Katarzyna ma również doświadczenie jako wykładowca gościnny programu studiów podyplomowych Polityka Innowacyjna Uniwersytecie Warszawskim (2018-2022), trener oraz facylitator transferu wiedzy w międzynarodowych projektach oraz mentorka w programie wsparcia kobiecej przedsiębiorczości.

Piotr Fiuk to doświadczony fotograf z prawie 30-letnią praktyką, specjalizujący się w szerokim zakresie dziedzin fotograficznych i multimedialnych. Wysoko ceniony przez największe polskie korporacje, w tym banki i firmy z tzw. Wielkiej Czwórki, producentów AGD oraz branży motoryzacyjnej. Znany z profesjonalnego podejścia na planach filmowych, w teatrach i podczas koncertów jako zaangażowany reportażysta. Doświadczony w portretowaniu znaczących postaci ze świata kina, polityki, nauki i sportu, często publikowanych na pierwszych stronach gazet. Pasjonat i praktyk fotografii kulinarnej, a także twórca muzyczny i filmowy z własnym domowym studiem do nagrywania, komponowania i montażu filmów.

Projekt „AkTYwny KreaTYwny – pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej”, jest finansowany ze środków Norweskich Mechanizmów Finansowych w programie Kultura