EtnoPolska 2023

ETNOPOLSKA ZNÓW W WASILKOWIE!

Jest to program realizowany z ramienia Narodowego Centrum Kultury. Odbywa się corocznie,  edycjami od 2018 roku i widać chęć oraz zaangażowanie społeczności na to by odbywał się nadal. Ma na celu ukazanie, edukowanie o tradycji regionalnej, a także jej pielęgnowanie. Głównym zadaniem projektu jest kultywowanie pamięci w miejscach gdzie ma ona bogate korzenie. Do realizacji projektu zgłaszają się nie tylko instytucje kultury ale też regionalnie działające grupy jak koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe czy fundacje. Nacisk kładzie się na rzemiosło oraz rękodzieło jako gałęzie kulturalne które w dzisiejszych czasach dość szybko zanikają. W ostatnich latach pojawiła się jednak potrzeba odświeżenia również bogactw kultury niematerialnej jak obrzędy i święta.

W 2023 roku wpłynęło 2069 wniosków, z czego 345 beneficjentów otrzymało dofinansowanie na realizację zadania. Pula donacji w tej edycji wynosiła 12 milionów złotych.

W tym roku Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie znalazł się gronie wybranych do projektu EtnoPolska. Nasza instytucja złożyła wniosek o realizację zadania pod tytułem Wesele kultur. Dotyczyć ono ma zapoznania i przypomnienia społeczności gminnej tradycji obrzędowych związanych ze ślubem i weselem w naszym regionie. Gmina Wasilków jest terenem bogatym kulturowo pod względem obrzędu ślubnego. Z racji dwóch przodujących wyznań na tym terenie – prawosławia i katolicyzmu – powstało wiele ciekawych i zaskakujących tradycji. Dwie grupy wyznaniowe żyją i przenikają się wzajemnie w pełnej symbiozie i niezauważalnej już różnicy kulturowej. Nikogo tu nie dziwią dwuwyznaniowe śluby i wesela, choć dla wielu społeczności z innych terenów nadal jest to coś niebywałego. Nawet dla współczesnych mieszkańców naszego regionu niektóre dawne tradycje, które wyrosły z wielokulturowości gminy zdają się być dziś nieznajome.

Wydarzenie odbywające się od 4 do 10 września 2023 roku rozpocznie się serią warsztatów i pokazów a zakończy swoistym spektaklem kulturowym. Odbędą się warsztaty z różnych działań o tematyce weselnej. Mieszkańcy gminy będą mogli podszkolić się z wykonywania i serwowania tradycyjnych weselnych potraw z naszego regionu. Będzie możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności z tworzenia tradycyjnych ozdób ślubnych. Ponadto czas umili pokaz tańców weselnych podczas których mieszkańcy będą mogli spróbować swoich sił. Bardzo ważnym aspektem podczas tradycyjnego wesela były pieśni – ich również nie zabraknie na naszym wydarzeniu, będzie można posłuchać oraz zaśpiewać wraz z innymi mieszkańcami. Zwieńczeniem całego wydarzenia będzie inscenizacja dwuwyznaniowego ślubu i wesela do którego zaprosimy uczestników imprezy. Będzie można na żywo zobaczyć jak przebiega taki obrządek i czym się charakteryzuje. Przedstawienie obrządku będzie zawierało tradycyjne, zachowane oraz niezachowane formy które pojawiły się na przestrzeni lat. Pojawią się też odpowiedzi na takie pytania jak:

– Dlaczego podczas prawosławnych zaślubin dochodzi do koronacji?

– Skąd wzięła się tradycja trzykrotnego okrążania ołtarza?

– Czym są Święte Wrota?

Zwieńczeniem Wesela kultur będzie wernisaż wystawy zdjęć archiwalnych naszych mieszkańców. Zdjęcia o tematyce ślubnej, portrety i sfotografowane obrzędy będą widoczne w ostatnim dniu wydarzenia jako wystawa plenerowa. Fotografię urozmaicą i unaocznią realia mody ślubnej i zwyczajów obrzędowych w naszym regionie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023.