Już nigdy nie będzie tak samo – filmy z Ukrainy Zachodniej. ŻUBROFFKA w Wasilkowie

Zapraszamy na 17. edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA! Festiwal odbędzie się w terminie 6-10 grudnia 2023 w Białymstoku oraz – już tradycyjnie – zagości także w regionie, odwiedzając z pokazami Augustów, Bielsk Podlaski, Łomżę, Sokółkę i Wasilków.

W programie pokazy najnowszych filmów krótkometrażowych w ramach 9 konkursów: polskich (Fabuła.pl, Animacja.pl i Dokument.pl), międzynarodowych (Okno na Wschód, Cały ten Świat) oraz mających formułę otwartą dla twórców z Polski i zagranicy (Kids, Music video, Na skraju oraz Midnight Shorts.

Filmy powalczą o Grand Prix Festiwalu, główne nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii, o nagrody specjalne za najlepszą animację, dokument, fabułę, zdjęcia i muzykę oraz o nagrodę publiczności –Dzikiego Żubra. Swoje nagrody przyznają także polscy i zagraniczni dziennikarze.

W programie ŻUBROFFKI są także pokazy specjalne, śniadania filmowe, koncerty, wystawa, spotkania z twórcami oraz warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży

Pokaz „Już nigdy nie będzie tak samo – filmy z Ukrainy Zachodniej” oraz spotkanie z twórcami odbędzie się w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie w czwartek 7 grudnia o godzinie 18:00.

ŻUBROFFKA Special:
It will never be the same again – West Ukrainian Films/ Już nigdy nie będzie tak samo – filmy z Ukrainy Zachodniej


24 lutego 2022 roku Federacja Rosyjska rozpoczęła wojnę na pełną skalę z Ukrainą. Wszyscy chętni mężczyźni i kobiety wstępowali do Sił Zbrojnych i Obrony Terytorialnej, mobilizowano ruch ochotniczy, tworzono ośrodki pomocy uchodźcom. Właściwie każdy chciał zrobić jak najwięcej, aby pomóc w wygraniu tej wojny. Przygotowana przez ukraiński Festiwal Filmowy „Kino Susidiv” selekcja filmów prezentuje historie sfilmowane przez utalentowanych twórców z Użhorodu, Lwowa i Iwano-Frankowska. Opowiadają oni o tym, jak teraz żyje się na Ukrainie i na czym najbardziej zależy ludziom, którym świat powoli się wymyka…

Na stronie odbywającego się w Użhorodzie (w zachodniej Ukrainie) festiwalu można przeczytać: „W czasie wojny wszyscy zdaliśmy sobie sprawę z wartości prawdziwego dobrosąsiedztwa – nie tylko na poziomie gospodarstw domowych, ale także na poziomie państw. Ci, którzy dzielą z tobą granicę, jednoczą się, aby nieść pomoc i walczyć ze wspólnym wrogiem, tak jakby granice nie istniały. Obecnie mamy tylko jeden obowiązek – pozostać człowiekiem i nie zostawiać nikogo na lodzie”.


Czasy są trudne i nie wiemy, kiedy to się zmieni. Wspólne, w jak najliczniejszym gronie oglądanie filmów naszych ukraińskich przyjaciół to też jakiś rodzaj wsparcia. Niech wiedzą, że o nich pamiętamy i interesuje nas, co mają do opowiedzenia o swoim obecnym świecie.On 24 February 2022, the Russian Federation launched a full-scale war against Ukraine. All willing men and women joined the Armed Forces and Territorial Defence, the volunteer movement was mobilised, refugee assistance centres were created. In fact, everyone wanted to do as much as possible to help win this war. Prepared by the Ukrainian film festival “Kino Susidiv”, this selection of films presents stories filmed by talented filmmakers from Uzhhorod, Lviv and Ivano-Frankivsk. They tell stories about how life is now looks like in Ukraine and what people care most about when their world slowly slips away….

On the website of the festival taking place in Uzhhorod (in western Ukraine) you can read: „In a time of war, we all realized the value of true good-neighbourliness – not only at the household level but also at the level of states. When those who share a border with you unite to provide help and fight against a common enemy, as if borders do not exist, instead there is only one duty – to stay humane and not to leave anyone in the lurch.”

Times are difficult and we do not know when this will change. Watching the films of our Ukrainian friends together, in as large a group as possible, is also a kind of support. Let them know that we remember them and are interested in what they have to say about their world today.

Program/Programme:

Maternité, Natalia Ilchuk, France, 2019, 17′

Omen of Wonder, Oleksandr Hoisan, Ukraine, 2021, 17’34”

Save me, Doctor!, Dmytro Hreshko, Ukraine, 2020, 19’

It Is Quiet Here, Olena Podolianko, Novruz Hikmet, Ukraine/Germany, 2022, 13’

Kharkiv Music Fest Did Happen, Vyacheslav Turyanytsya, Ukraine, 2022, 11’05”


Festiwal zrealizowany z dotacji Miasta Białegostoku

Organizator: Białostocki Ośrodek Kultury – DKF „GAG”

Współorganizator: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie

Więcej:
www.zubroffka.pl
www.facebook.com/zubroffka

Artyści związani z pokazem w Żubroffka 17. w Wasilkowie

Kuratorka pokazu:

Sasha Prokopenko jest dyrektorką programową Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Kijowie oraz kuratorką sekcji Teen Screen na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Molodist, również w Kijowie. Od 2016 roku pracuje w KyivMusicFilm, niezależnej firmie zajmującej się dystrybucją filmów, która specjalizuje się w filmach o sztuce, muzyce i kulturze.”

KHARKIV MUSIC FEST DID HAPPEN

filmowiec

Wiaczesław Turyanytsya jest reżyserem. W 2021 roku rozpoczął naukę na kierunku „Reżyseria” w Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Teatru, Kina i Telewizji im. Iwana Karpenki-Karego. Już w 2020 roku zdobył nagrodę dla najlepszego filmu krótkometrażowego „Izolacja” na III Zakarpackiej Szkole Filmowej „Skalka”, który później był prezentowany na II Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Karpaty. Również w 2021 roku ukończył kurs „Reżyseria” pod kierunkiem Marisy Nikityuk na platformie SKVOT, zdobywając tytuł najlepszego studenta za krótkometrażowy film „Wisielec”. W tym samym roku Wiaczesław Turyanytsya wystąpił w pełnometrażowym filmie „La Palisiada” w reżyserii Philipa Sotnychenki.”

OMEN OF WONDER 

filmowiec

Olexandr Hoisan, urodzony w 2001 roku w Iwano-Frankiwsku na zachodniej Ukrainie, jest studentem reżyserii filmowej i telewizyjnej na Wydziale Sztuki Kina i Telewizyjnej Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki. W swojej twórczości Hoisan wykorzystuje nowe technologie, szczególnie gry wideo z ‚otwartym światem’, w celach kinowych, a jego ulubioną lokalizacją jest cyberprzestrzeń.

Jego studencki film ‚Sir Chub de Pigi’ zyskał uznanie na ponad 10 konkursach filmowych w kraju i za granicą, zdobywając międzynarodowe uznanie. Film był prezentowany na festiwalach w takich krajach jak Grecja, Macedonia Północna, Słowenia, Szwajcaria, Iran, Włochy i Ukraina.

Hoisan jest również laureatem specjalnej nagrody ‚za wirtuozowskie wykorzystanie nowoczesnych technologii w opowiadaniu historii’, którą otrzymał na festiwalu filmowym w Charkowie. Ponadto, na 49. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Teheranie w Iranie, Hoisan został wyróżniony nagrodą w międzynarodowym programie konkursowym.”

IT IS QUIET HERE

filmowiec

Novruz Hikmet, Novruz Hikmet i Olena Podolianko to artyści, którzy wspólnie mieszkają i pracują w Kijowie, rozwijając swoje kariery w ukraińskim przemyśle filmowym. Ich współpraca zawodowa rozpoczęła się w 2021 roku przy projekcie ‚Hard sub’, gdzie wspólnie tworzyli scenariusz. Niestety, prace nad projektem zostały przerwane z powodu wybuchu wojny. Ich partnerstwo, zarówno osobiste, jak i zawodowe, zaowocowało stworzeniem krótkiego filmu docufiction ‚It is Quiet Here’, który łączy elementy dokumentalne z fikcyjnymi.”

MATERNITÉ

filmowiec

Natalia Ilchuk, urodzona w 1985 roku we Lwowie, to artystka filmowa i wideo. Jest absolwentką Studiów filmowych w Kijowie i Warszawie. W 2020 roku ukończyła prestiżową szkołę artystyczną Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains we Francji. Od jesieni 2022 roku Natalia kontynuuje swoją edukację jako doktorantka na Uniwersytecie CY Cergy w Paryżu. Tam opracowuje artystyczną pracę badawczą w formie autoetnografii, skupiając się na ograniczeniach wolności artystycznej. Jej badania analizują związek między autentycznością w kinie a różnymi formami nacisków zewnętrznych i wewnętrznych, z szczególnym uwzględnieniem cenzury i autocenzury.”