Koncert Cecyliański wybrzmiał

W niedzielę 19 listopada w Kościele PW NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie odbyła się kolejna, III edycja Koncertu Cecyliańskiego, stanowiącego swoiste święto ku czci patronki muzyki i muzyków kościelnych – św. Cecylii z Rzymu.

W tegorocznej edycji publiczności zaprezentowana została muzyka, stanowiąca podstawę i wzorzec szeroko pojętej muzyki sakralnej tj. śpiew gregoriański oraz muzyka wielogłosową w stylu rzymskim. W wykonaniu chórów “Cantate Deo” oraz “Gaudium” a także Męskiego zespołu śpiewaczego “Oriscus” wybrzmiały dzieła takich kompozytorów jak Giovanni Pierluigi da Palestrina, Marc-Antoine Charpentier czy Grzegorz Gerwazy Gorczycki.

W wykonaniu Adama Marka Sikorskiego – studenta Wydziału Instrumentalnego UMFC w Warszawie wykonane zostały utwory tzw. francuskiej szkoły organowej. Oprócz utworów z okresu “złotego wieku” zabrzmiały również dzieła działającego na przełomie wieku XIX i XX stulecia organisty paryskiej katedry Notre-Dame –Louisa Viern’a.

Koncert spotkał się gorącym i entuzjastycznym przyjęciem przez publiczność co jest dobrym prognostykiem przed przygotowaniami do kolejnej – przyszłorocznej edycji.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie III edycji Koncertu Cecyliańskiego.

Kierownik artystyczny i pomysłodawca: Piotr Kamiński.

Organizatorzy: Parafia NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie.

Patronat honorowy: Starosta Powiatu Białostockiego oraz Burmistrz Miasta Wasilków.

Zdjęcia: Fotografia Werpechowska Bożena

Ogranizatorzy: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie, Parafia NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie.Patronat honorowy: Starosta Powiatu Białostockiego oraz Burmistrz Miasta Wasilków.Zdjęcia: Fotografia Werpechowska Bożena