Niezgoda.jpg – Teatr Polska znów w Wasilkowie

Dnia 9 listopada 2023 roku uczniowie Szkoły Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie mogli wziąć udział w spektaklu „Niezgoda.pl”, który był wystawiany w Wasilkowie w ramach Programu Teatr Polska. Spektakl przygotowali artyści i pedagodzy z Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

Niezgoda.jpg to historia pary uczniów: „Kameleona”, który przez swoje problemy chce być niewidzialny dla innych oraz nowej uczennicy „Tapeciary”, która widzi Kameleona, sama jest widoczna dla innych. Ta para młodych ludzi z problemami, które dotyczą większości nastolatków zaprzyjaźnia się. Przeżywają miłe chwilę, ale też kryzysy, które mają swoje poważne konsekwencje. Finalnie historia ma zakończenie dające nadzieję. Po spektaklu odbyły się warsztaty z pedagogiem teatru, podczas których uczniowie rozmawiali o komunikacji, relacjach, problemach młodych ludzi i o tym, co jest dla nich ważne. Spektakl w niestandardowy sposób pokazuje nowy teatr, który jest zaangażowany w życie widzów i pokazuje oraz szuka rozwiązań problemów, które ich dotyczą.

Spektakl powstał we współpracy z młodzieżą – jego istotną częścią były dwutygodniowe warsztaty z uczniami i uczennicami Szkoły Podstawowej nr 4 w Sosnowcu, stanowiące inspirację do powstania tekstu sztuki. Przedstawienie należy do nurtu „teatru w klasie” i jest grane w salach lekcyjnych, po to, żebyśmy mogli spotykać się z uczniami i uczennicami w naturalnym dla nich środowisku szkoły. Integralnym elementem pokazów są także warsztaty pedagogiczno-teatralne dla całej klasy, których celem jest zgłębienie tematyki spektaklu w atmosferze zaufania i twórczej współpracy.

Spektakl Niezgoda.jpg w Wasilkowie wystawiany był w ramach programu Teatr Polska, w którym w tym roku bierze udział Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie. Spektakl zobaczyły dwie klasy.

Program TEATR POLSKA jest organizowany od 2009 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem TEATR POLSKA jest ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych polskich teatrów mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny.

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie współtworzy podlaską sieć instytucji biorących udział w programie. Poza nim w sieci 2023 są ośrodki Kultury w Gródku oraz Sokółce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *