Wasilkowski Kongres Zdrowia Kobiet

W imieniu organizatorów zapraszamy na Kongres, który odbędzie się 20 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Wasilkowie przy ul. Polnej 1/4A. Planuje się prelekcje specjalistów z kilku dziedzin. Wykłady obejmą swoim zakresem m.in. psychoterapię, coaching, psychodietetykę, fizjoterapia uroginekologiczna, a także ziołolecznictwo.

Dla uczestników przewidziano również przerwy kawowe urozmaicone stoiskami lokalnych usługodawców. Mając na uwadze grupę docelową projektu, którą stanowią kobiety, zapraszamy serdecznie wszystkie mieszkanki zarówno Miasta jak i Gminy Wasilków, ale również gmin ościennych! Po prostu wszystkie osoby, które są zainteresowane poszerzeniem wiedzy i świadomości o zagrożeniach zdrowia kobiet oraz profilaktyką w zakresie najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych.
Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie na terenie gm. Wasilków!

Jak wynika z danych GUS w 2021 r. gm. zamieszkiwały 10 094 kobiety, co stanowiło ponad 51% ludności gminy, z czego 59% to kobiety w wieku produkcyjnym, a 21% to kobiety w wieku poprodukcyjnym. Jak wynika z różnorodnych publikacji kobiety borykają się z wieloma problemami natury zdrowotnej. Stąd niezbędne są wszelkie działania i wysiłki, aby do takich kryzysów nie dopuszczać i szybko interweniować, gdy do nich dochodzi. Wiadomym jest, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Ze względu na alarmujący problem zdrowia psychicznego, otyłości, a także problemów natury ginekologicznej, postanowiono, aby pierwszy Wasilkowski Kongres Zdrowia Kobiet dotyczył najbardziej problematycznych obszarów. Jak wykazały przeprowadzone w marcu br. badania ankietowe i wywiady wśród kobiet z gminy Wasilków, jako najczęstsze problemy zdrowotne wskazywano stres, przemęczenie, słabą odporność, nadwagę, problemy z nietrzymaniem moczu, bolesne miesiączkowanie. Mieszkanki gminy wskazały na potrzebę poprawy wiedzy i świadomości w zakresie dbałości o zdrowie oraz zwiększonego dostęp do konsultacji ze specjalistami. Organizacja Kongresu pozwoli na poszerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwi bezpośredni kontakt ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny.

Z uwagi na powyższe zaplanowane w ramach wydarzenia wykłady, będą dostosowane do dwóch głównych grup kobiet, tzn. tych które planują posiadanie potomstwa lub mają małe dzieci oraz kobiet ogółem. Dzięki temu tematyka spotkań będzie dostosowana do rzeczywistych problemów zdrowotnych każdej grupy kobiet.
Zapraszamy serdecznie!

Więcej informacji: Wasilkowski Kongres Zdrowia Kobiet