Żeglarski Trakt 2023

Z przyjemnością informujemy, że rusza kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej „ŻEGLARSKI TRAKT” WASILKÓW 2023, która odbędzie się 2 czerwca roku w ramach obchodów Dni Wasilkowa.

Gospodarzem tegorocznej edycji wydarzenia cieszącego się wieloletnim zainteresowaniem zarówno wśród uczestników prezentujących swój repertuar jak i licznej publiczności jest Gmina Wasilków.

Gmina położona nad rzeką Supraśl, która jest miejscem wypoczynku, rekreacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych dla 18 tysięcy jej mieszkańców jak również mieszkańców aglomeracji białostockiej.

Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej organizowany jest przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie, Dwujęzyczną Prywatną Szkołę Podstawową im. Antoniego Bućko oraz Fundację Centrum Sztuki i Kultury Pro Musica, pod honorowym patronatem Burmistrza Wasilkowa.

Celem Konkursu jest odnajdywanie młodych talentów muzycznych, wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności, propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży oraz aktywnej turystyki wśród uczestników i słuchaczy.

Jest to ważne wydarzenie kulturalno-rozrywkowe skierowane do mieszkańców naszej gminy jak również gmin ościennych. Impreza ma na celu zintegrowanie gminnej społeczności, jak również dostarczenie mieszkańcom dobrej zabawy i wielu atrakcji.

Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące kwestii organizacyjnych i przebiegu Konkursu:

Celem Konkursu jest:

Odnajdywanie młodych talentów muzycznych, wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności, propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży, propagowanie aktywnej turystyki wśród uczestników i słuchaczy, twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród młodzieży oraz ich opiekunów, popularyzacja piosenek żeglarskich i turystycznych, kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży w II dyscyplinach podzielonych na kategorie wiekowe. (szczegółowe informacje w regulaminie znajdującym się na dole strony)

Wpisowe wynosi 30 zł solista, 15 zł członek zespołu. W przypadku zespołów z uczestnikami w różnym wieku o przydziale do kategorii decyduje wiek najstarszego członka zespołu.

Aby potwierdzić udział w Konkursie, należy wypełnić zgłoszenie (pobrać pdf i wypełnić) oraz wpłacić wpisowe wysokości 30 zł solista, 15 zł członek zespołu – na rachunek bankowy 73 1020 1332 0000 1602 1249 3351 w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2023 r.  w tytule przelewu podając imię i nazwisko uczestnika oraz kategoria w której został zgłoszony.

Uczestnik przesyła kartę zgłoszenia i podpisanymi oświadczeniami – podpisane i zeskanowane zgodnie ze wzorem: Karta zgłoszenia – kategoria wiekowa, nazwisko i imię w formacie PDF (prosimy nie przesyłać zdjęć karty i oświadczeń) na adres mailowy moak@moakwasilkow.pl . Kompletne zgłoszenie składa się: z wypełnionego i wysłanego formularza zgłoszenia, który jest dostępny na stronie https://moakwasilkow.pl/, https://wasilkowszkola.edupage.org/ , https://promusica.org.pl/  oraz opłaconego wpisowego

Rejestracja uczestników w dniu 2 czerwca 2021 r. w Wasilkowie:

Każdy wykonawca jest zobowiązany do rejestracji w dniu konkursu okazując dokument ze zdjęciem. Przesłuchania konkursowe odbędą się od godz. 11.00 na scenie sali widowiskowej w Publicznym Przedszkolu „Słoneczne” w Wasilkowie ul. Polna 1/4, 16-010 Wasilków. Podczas przesłuchań uczestnicy zaprezentują dwa przygotowane utwory, których czas nie może przekraczać 8 min. O godz. 19:00 odbędzie się koncert zespołu (członków jury). Od godz. 9:00 odbędą się próby akustyczne.

Harmonogram Konkursu Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej:

9:00 – przygotowanie nagłośnienia,

9:15 – próby z nagłośnieniem wg harmonogramu przesłanego uczestnikom,

11:00 – 16:00 przesłuchania uczestników soliści, zespoły

17:00  – ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów, zakończenie konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie

Nagrody:

GRAND PRIX – główną nagrodą w konkursie jest nagroda finansowa – dla najlepszego solisty wysokości 800 zł i najlepszego zespołu wysokości 800 zł oraz 5 dniowy czarter jachtu na Mazurach ufundowany przez Sailor Czarter Jachtów, wyłonionego ze wszystkich kategorii wiekowych na koncercie finalistów.

Zdobywcy 1,2 oraz 3 miejsca otrzymają nagrody:

W kategorii soliści: 1 miejsce 600 zł, 2 miejsce 400 zł, 3 miejsce 200 zł.

W kategorii zespoły: 1 miejsce 800 zł, 2 miejsce 600 zł, 3 miejsce 400 zł.

Zdobywcy Grand Prix w 2 dyscyplinach są zobligowani do występu na specjalnym koncercie o godz. 19:00.

Dla wszystkich wykonawców przewidziane są odpowiednie dyplomy i drobne upominki. Rozdanie dyplomów nastąpi po ogłoszeniu wyników do godz. 18.00. Dyplom musi być odebrany osobiście po koncercie laureatów, organizatorzy nie wysyłają dyplomów pocztą.