Teatr Polska

Celem TEATR POLSKA jest ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych polskich teatrów mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny.

Popularyzuje on sztukę teatralną oraz działa na rzecz niwelowania barier ekonomicznych w dostępie do teatru, szczególnie w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków teatralnych. Prezentacje spektakli w ramach TEATR POLSKA odbędą się w okresie jesiennym danego roku.

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie dołączył do Programu Teatr Polska w 2022.

Dzięki temu do Wasilkowa przyjechały profesjonalne teatry między innymi:

  • Teatr Łaźnia Nowa z Krakowa
  • Fundacja Mikro Teatr z Legnicy
  • Instytut Teatru Przedmiotu z Policznej
  • Teatr Zagłębia w Sosnowcu
  • Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie współtworzy podlaską sieć instytucji biorących udział w programie.

Program TEATR POLSKA jest organizowany od 2009 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.